L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA I LA FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA FIRMEN UN ACORD PER IMPULSAR EL CONGRÉS ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Fundació Congrés de Cultura
Catalana van signar el passat dimarts, dia 13 de febrer, un acord marc de col·laboració per tal d’impulsar el Congrés de Cultura Catalana 2024-25 entre els municipis de Catalunya. Es tracta d’unir sinergies per promoure, promocionar i divulgar el Congrés a tot l’àmbit municipal i actuar conjuntament per implicar el teixit local a través dels seus òrgans de representació institucional. Així mateix, i per tal de visualitzar el suport dels ajuntaments catalans al Congrés, es farà arribar a les corporacions una moció de suport a les diferents activitats.

Van signar el conveni per part de l’AMI el seu president, Jordi Gaseni, i per part de la Fundació, el seu president, Agustí Alcoberro.

L’AMI té una extensa i consolidada xarxa territorial amb una capil·laritat rellevant per tot el territori català, així com aliances amb la restes de territoris de parla catalana i està dins el seu camp d’acció la promoció de la cultura catalana, en tots els àmbits i la defensa de tots els seus elements característics, en el sentit més ampli de la paraula.

Per la seva banda, la Fundació Congrés de Cultura Catalana és una Fundació sorgida arrel del congrés de Cultura Catalana que va tenir lloc entre els anys 1975-1977 i té com a objectiu la promoció d’estudis i el suport a les iniciatives que serveixin per a potenciar la realitat cultural (dels països de parla) catalana. L’activitat fundacional està dirigida especialment a estimular la investigació sobre les àrees que es considerin prioritàries dels àmbits econòmics, socials, científics i humanístics; fomentar el coneixement i col·laboració entre les diferents institucions culturals i científiques existents (als Països Catalans); i contribuir amb les seves activitats a la projecció exterior de la realitat catalana.

Per tant, ambdues entitats comparteixen la promoció de la participació ciutadana com una de les seves finalitats essencials, i és per això que ambdues parts convenen en la necessitat d’establir un marc de col·laboració que permeti contribuir, de manera coordinada, a aquesta participació ciutadana.

EL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA 2024-25
L’històric Congrés de Cultura Catalana va ser una mobilització popular de diferents sectors de la població catalana entre els anys 1975-1977, sorgit d’una reivindicació social. Els objectius principals del Congrés van ser la normalització de la llengua catalana i la defensa dels drets de les persones i el drets de la cultura catalana, entesa com la cultura pròpia dels Països Catalans.
El Congrés es va dedicar a analitzar l’estat de la nostra cultura en el seu sentit antropològic, de la llengua al dret, de l’agricultura a la indústria, de les arts plàstiques a l’ordenació del territori, per tal que tècnics i ciutadans ho estudiessin i ho debatessin i que el resultat fos útil als futurs governs autonòmics dels Països Catalans: la Generalitat de Catalunya, la Generalitat del País Valencià i el Govern de les Illes Balears.

Cinquanta anys després d’aquell gran esdeveniment, el nou Congrés de Cultura Catalana serà una realitat l’any 2025, amb activitats prèvies a tot el territori durant el 2024, i amb dos objectius clars: ser un espai obert de trobada on recuperar l’autoestima col·lectiva; i ser la llavor que generi noves il·lusions, espais i lideratges. Entre els diferents objectius del Congrés hi trobem: vertebrar i equilibrar el territori amb una visió integrada, equitativa i global; potenciar les oportunitats per al jovent i fomentar el desplegament del seu talent; fer front a l’emergència climàtica; potenciar l’ús social de la llengua catalana i projectar-la en un nou entorn social i comunicatiu; protegir les persones en situació de vulnerabilitat i posar en valor les tasques de cura que requereixen; afrontar les desigualtats entre homes i dones; recuperar i redefinir la idea de Països Catalans com a comunitat plural i diversa que generi una identitat compartida consistent i atractiva; o ressituar la cultura catalana en el context internacional i, particularment, potenciar la seva projecció europea, entre d’altres.
Podeu trobar tota la informació del Congrés a: www.noucongres.cat

Comparteix aquesta informació