CATN

Informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN):

29/09/2014_ Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya  (síntesi) / pdf

28/07/2014_ La viabilitat financera d’una Catalunya independent  (informe 18#) / pdf

28/07/2014_ La seguretat interna i internacional de Catalunya  (informe #17) / pdf

28/07/2014_ La successió d’ordenaments i Administracions  (informe #16) / pdf

28/07/2014_ La Seguretat Social catalana (informe #15) / pdf

28/07/2014_ El poder judicial i l’Administració de justícia (informe #14) / pdf

28/07/2014_ La integració a la comunitat internacional (informe #13) / pdf

28/07/2014_ Autoritats reguladores i de la competència i estructures administratives exigides per la Unió Europea (informe #12) / pdf

28/07/2014_ Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya  (informe #11) / pdf

14/07/2014_ El procés constituent  (informe #10) / pdf

14/07/2014_ L’abastament d’aigua i d’energia (informe #9) / pdf

14/07/2014_ Política monetària (Euro), Banc Central i supervisió del sistema financer (informe #8) / pdf

14/07/2014_ La distribució d’actius i passius (informe #7) / pdf

14/04/2014_ Les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea  (informe #6) / pdf

20/12/2013_ Les tecnologies de la informació i de la comunicació a Catalunya  (informe #5) / pdf

20/12/2013_ Internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació de Catalunya  (informe #4) / pdf

20/12/2013_ Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol  (informe #3) / pdf

20/12/2013_ L’Administració tributària de Catalunya  (informe #2) / pdf

25/07/2013_ La consulta sobre el futur polític de Catalunya (informe #1) / pdf

Comparteix aquesta informació