Adhesió

La incorporació a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) es materialitza quan el Ple Municipal d’un Ajuntament o qualsevol altra administració local (diputació, consell comarcal, entitat municipal descentralitzada…) ho aprova per majoria absoluta. I cal igualment l’aprovació i ratificació per majoria absoluta dels seus Estatuts per ser membre de ple dret de l’entitat.

* Proposta d’acords d’adhesió a l’AMI (doc)
* Estatuts de l’AMI (pdf)

Per resoldre els vostres dubtes sobre la incorporació a l’associació, contacteu amb info@ami.cat

 

Comparteix aquesta informació