INFORME DE SITXCAT SOBRE EL DECRET DE L’ESTAT EN RELACIÓ ALS ROMANENTS DELS AJUNTAMENTS

L’AMI ha encarregat un informe a Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local per la Independència (SITxCAT) sobre com afecta als ajuntaments el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, que preveu que els ens locals cedeixin el romanent de tresoreria al Govern de l’Estat espanyol.

L’informe, de caire tècnic i en un format gràfic i detallat, ofereix informació rellevant sobre diversos dubtes que ha generat la mesura. Arran de la publicació d’aquest reial decret, L’AMI ha impulsat un manifest demanant als alcaldes i alcaldesses que es neguin a donar el romanent de tresoreria a l’estat.

INFORME

Comparteix aquesta informació