Què és l’AMI?

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) està formada per institucions que representen el món local i té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea.

Es tracta d’un moviment que aglutina totes les sensibilitats polítiques i que treballa única i exclusivament per la independència de Catalunya.

L’AMI es va constituir a Vic el 14 de desembre de 2011. En aquests moments en formen part més de 700 municipis i institucions que representen el món local. I continua creixent tot estenent-se a totes les comarques del país.

L’AMI està presidida per l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal. Els òrgans de govern són la Comissió Executiva, formada per 11 alcaldes, el Consell Directiu, format per 41 alcaldes en representació de cadascuna de les comarques catalanes i l’Assemblea General formada per tots els alcaldes membres.

Qualsevol ajuntament, consell comarcal o diputació pot formar part de l’AMI. Només cal que ho aprovi en sessió plenària per majoria absoluta.

OBJECTIUS
ESTATUTS
INFORMES DE GESTIÓ
DOCUMENTS
IMPLANTACIÓ

Comparteix aquesta informació