COMUNICAT DE L’AMI

Davant la informació apareguda en diversos mitjans de comunicació, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) vol aclarir diversos punts:

1. L’AMI és una entitat legalment constituïda el desembre de 2011 i inscrita degudament al registre d’Associacions amb el número C025/12.

2. L’AMI es finança exclusivament de les quotes que aporten els seus socis (ens locals).

3. Els pressupost de l’AMI s’aprova i es discuteix a l’Assemblea General anual amb la màxima transparència i totes les dades econòmiques estan a disposició dels ens associats.

4. El pressupost de l’any 2018 de l’AMI és de 354.348,50€, un pressupost humil que es destina en bona part a despeses corrents, campanyes i actes propis.

5. La força de l’AMI rau en els seus 800 associats que per majoria absoluta dels seus plens han decidit formar-ne part.

6. Així mateix, a l’Assemblea General es dóna compte de totes les activitats que ha realitzat l’entitat.

7. Des de l’advocacia de l’Estat s’ha presentat recurs davant el pagament d’algunes quotes de determinats ajuntaments havent-hi una disparitat de criteris sobre les sentències emeses pels jutjats de primera instància del contenciós.

8. Es lamenta profundament l’ús de la mentida i les notícies falses sense documentar per part de SCC.

9. El dret a demanar informació comporta també la responsabilitat de documentar-se, presentar proves i no falsejar la realitat.

10. Des de l’AMI també es demanen explicacions sobre quin és finançament de SCC i d’on proven els diners que disposa l’entitat.

11. L’AMI continuarà treballant incansablement pels objectius que marquen els nostres Estatuts, entre els quals hi ha la independència de Catalunya.

Comparteix aquesta informació