L’AMI avalua si emprèn accions contra l’Estat espanyol davant organismes europeus